We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente de inwoners en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

De raad van de gemeente Zutphen gaat vanavond besluiten om ons aan te sluiten bij het actiecomité van de raden van verzet. Het CU was de eerste partij welke voorstelde om aan te sluiten bij de raden van verzet en wij hebben hiermee mee ingestemd door samen, met diverse partijen uit de raad de motie mee in te dienen.

Het rijk zal meer moeten bijdragen willen gemeentes nog kunnen leveren waar inwoners recht op hebben. Het zijn immers geen cadeautjes wat wij weg geven, inwoners hebben er recht op, het is verplichte zorg en naar de mening van kieslokaal is er geen ruimte meer dit om nog verder in te perken.

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft het voortouw genomen en steeds meer gemeenteraden sluiten zich hier bij aan.

Wij zijn bereid om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken.

Immers zoals Raadslid Petra Ackermans gisteravond tijdens de raadsvergadering over de begroting al aan gaf : Kieslokaal wil voorkomen dat dat punt er komt, dat na jaren lange bezuinigen Zutphen verder wegzakt en er uiteindelijk toch een niet- sluitende begroting komt en het zou niet netjes zijn dit uit te stellen tot na de verkiezingen.

Een van de redenen dat Kieslokaal kiest voor de raden van verzet.

Kies lokaal Zutphen Warnsveld  vind het belangrijk dat de

Kiezer niet alleen in het stemhokje zijn stem laat horen maar ook

Inspraak heeft in nieuwe onderwerpen,

Elk onderwerp is in onze ogen daarvoor geschikt

Samenwerken in de breedste vorm.