Kies jij ook voor Zutphen en Warnsveld ?

KIES LOKAAL ZutphenWarnsveld is een lokale partij en is er voor alle inwoners.  Een partij die opkomt voor de belangen van inwoners en ondernemers. Wij willen samen  van de gemeente Zutphen weer een leefbare en vitale stad maken. We zetten ons belangeloos in voor de Zutphense en Warnsveldse gemeenschap, zonder landelijke partijlijnen.

Wij vinden de mening van alle inwoners en ondernemers belangrijk. Wij staan voor een onafhankelijke partij met een heldere koers, missie, visie, standpunten en een sterke identiteit.

Visie

De Gemeente Zutphen is een gemeente met een grote diversiteit aan inwoners, een gemeente waarin wij willen dat  de burger echt meedoen, zowel bij de politieke beleids- en besluitvorming als in de plaatselijke samenleving. Het is een gemeente waar het plezierig wonen en werken is, waar de inwoners trots op kunnen zijn en zich thuis voelen!

Missie

Onze missie is een directe democratie in de gemeente Zutphen, waarmee de macht weer komt te liggen bij de inwoners en ondernemers. Om die belangen te behartigen gaan we ons verkiezingsprogramma van onderop en samen opbouwen met inwoners en ondernemers. Immers: kennis is niet alleen te vinden bij de ambtenaren en het gemeentebestuur, maar vooral bij de inwoners zelf.

Wie wij zijn: 

Allereerst zijn wij betrokken inwoners van de gemeente Zutphen, raadslid Petra Ackermans, Zij is sociaal en zet zich in voor de medemens. Onrecht is iets waar zij niet tegen kan en zij zal zich dan ook met veel passie inzetten voor alle inwoners. Forumlid Anton Menkveld is een echte ondernemer en zet zich met hart en ziel in om onze stad aantrekkelijk te maken voor ondernemers en inwoners. Forumlid Heini Papperse is een echt familiemens en sport is op zijn lijf geschreven. Als oud trainer die over de wereld reisde en zich jaren lang  in heeft gezet voor de Warnsveldse boys gaat hij zich extra inzetten om alle sporten in Zutphen toegankelijk te maken. Kansen bieden voor iedereen. Een gezonde leefstijl begint bij jezelf, de gemeente kan wel zoveel mogelijk kansen creëren. Forumlid Jefta Maarsen, is een aanwinst voor onze partij, Hij zet zich in voor een duurzame en leefbare omgeving en hij is geïnteresseerd in de historie van onze gemeente. Zo heeft hij de cursus Zutphen kunde gevolgd en is hij goed op de hoogte wat betreft de historie van onze stad iets wat zeker belangrijk is als je aan de toekomst denkt.   

Waar wij voor staan? Wij staan voor:

Betrouwbaar
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Transparant en eerlijk, Wij schuwen het niet om o.a. op social media voor onze mening uit te komen. Open en ongecensureerd . We willen samenwerken zowel met inwoners, ondernemers als ander politieke partijen. De vier kleuren rood, oranje, groen en blauw staan voor alle partijen. Wij zijn er niet voor 1 richting wij kijken per onderwerp wat voor de gemeente Zutphen haalbaar, nuttig en effectief is. En daarbij gaat welzijn voor welvaart. Op elk onderwerp zijn wij kritisch op de inhoud.

Betrokken
We geloven in betrokkenheid: meedenken, meevoelen, meedoen. Dat geldt voor ons én voor de inwoners en ondernemers. Het vergroten van die betrokkenheid voor iedereen is een groot goed voor ons. Wij gaan graag in gesprek met voor en tegenstanders dan pas, kan je echt je eigen standpunt innemen.

Dichtbij
We zijn toegankelijk, gemakkelijk benaderbaar, laten regelmatig ons gezicht zien en nemen iedereen serieus. We luisteren, gebruiken duidelijke taal, stellen ons maatschappelijk op, zien iedereen als gelijkwaardig. Tijdens de fractievergaderingen zijn inwoners/ ondernemers, jong en /of oud welkom. (dinsdag van 19:00- 23:00 uur).

KIES voor echte verandering !   

KIES voor leefbaarheid en levendigheid.

Jongeren zijn de toekomst!

Ouderen zijn onmisbaar!

Goed onderwijs, voldoende woningen en gevarieerd werk zorgen voor een gezonder en toekomst besteding Zutphen.  Jongeren zijn de toekomst, zorg dan ook voor een toekomst in Zutphen! Door beleid te maken voor voldoende woningen, opleidingen en werk! Daarnaast is het belangrijk dat inwoners met wat sterkere schouders worden aangetrokken om onze stad sterker te maken. De vergrijzing daar ontkomen wij niet aan, zie ouderen niet als last maar als onmisbaar. De kennis en kunde is aanwezig maak hier gebruik van!

Inwoners krijgen de kans zich te ontwikkelen, op welk niveau dan ook! Ambacht scholen naar Zutphen halen en een HBO opleiding.  Groei begint bij een goede opleiding, van praktijkonderwijs tot HBO elke inwoner en elk niveau is nodig om onze stad sterk te maken.

Naast onderwijs, is werk belangrijk om je te ontwikkelen en staande te houden in deze huidige maatschappij. Ook mensen met een handicap of zoals dat zo mooi heet, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tellen mee en krijgen kansen. Je erkend voelen en meedoen in de maatschappij geeft een goed gevoel. iedereen telt mee.

Zonder een woning en de juiste zorg begin je naast een opleiding en werk niets. Zutphen kan en mag groeien, de sociale huur woningen anders verdelen en meer woningen erbij voor het middensegment. Rekening houden met jongeren en mensen die met een tegenslag te maken hebben.

Voor ons staat betrouwbaarheid op 1, duidelijke communicatie en geen stroperige langdradige acties maar doorpakken. Zutphen opbouwen en goed kijken hoe wij moeten bezuinigen en waar wij de zaken anders aan gaan pakken om Zutphen weer sterk en gezond te maken, natuurlijk kunnen wij niet alles wat wij willen voor elkaar krijgen, daarvoor moeten wij gaan samenwerken. Geven en nemen. Samenwerken met andere partijen en inwoners van onze prachtige gemeente.

Wij zoeken jou!

Loop je als inwoner en/of ondernemer tegen dingen aan die anders moeten en of beter kunnen en heb je ook nog eens de oplossingen? Heb je geen vertrouwen meer in de politiek?  Voel jij je niet gehoord en / of heb je zelf ideeën over de toekomst van Zutphen en Warnsveld?

Praat met ons mee en help een goed programma te schrijven om samen een toekomst voor de gemeente te creëren. Een toekomst waar het anders gaat dan in het verleden, een toekomst waar inwoners en ondernemers echt mee praten en echt de kans krijgen het verschil te maken.  Help mee, niet alleen in de toekomst tijdens de verkiezingen in 2022 maar juist NU! Zodat wij ieders stem kunnen laten horen.

Wil jij niet degene zijn die vanaf de bank loopt te schreeuwen Ben jij die goede stuurman die aan wal staat? Stap dan bij ons aan boord!

Als Kies Lokaal gaan wij het anders doen, wij zijn er voor jullie, voor alle inwoners van Zutphen / Warnsveld voor jong en oud en willen samen met jou en mede inwoners het programma voor onze stad vormgeven. Vanuit de inwoners en ondernemers, zoals een echte democratie hoort te zijn. Een verkiezingsprogramma van onderop en niet bedacht vanuit een ivoren toren . Een verkiezingsprogramma waar jij je in herkent! Als inwoner  heb je vast zelf ideeën over de ontwikkeling en de toekomst van onze gemeente. Daarnaast bezit jij kennis over onderwerpen waarbij jij mee kunt helpen bij het bedenken van oplossingen en het maken van plannen. Als KIES Lokaal stellen wij jou graag in de gelegenheid om jouw bijdrage te leveren aan ons partijprogramma om direct invloed uit te oefenen zodat Zutphen/Warnsveld beter wordt.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij vinden het belangrijk dat jong en oud samen mee doen. Samen leven en elkaar aanvullen binnen de gemeente. Waar de inwoner waar het wat moeilijker mee gaat,  de hulp krijgt welke nodig is en de inwoner welke kapitaal krachtiger is ook een bijdrage kan /wil leveren aan de prettige leefomgeving van onze mooie historische gemeente. Waar hulp op maat geboden wordt en niet hulp geboden wordt omdat de regels alleen op die manier uitgelegd kunnen worden. Een gemeente die kansen bied, sociaal is maar wel rechtvaardig. Een gemeente om weer trots op te zijn en waar het goed wonen en werken is.

Kiezers praten mee niet alleen in het stemhokje

Wij hebben goed geluisterd naar de kiezers en ook naar de inwoners welke niet op ons hebben gestemd!

Inspraak over belangrijke onderwerpen

Elke dinsdag staat onze fractie kamer open om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers.

Elk onderwerp krijgt aandacht.

Wel hebben wij speerpunten. o.a. Jeugd, jongeren (20-35+) en Onderwijs. Bij ons gaat welzijn voor welvaart.

Samenwerken op een positieve manier, samen werken daar staan wij voor.

Wij gaan voor een mooie samenwerking met andere politieke partijen , goede debatten en kritische vragen.