Kies Lokaal is voorstander van ondersteuning aan culturele verenigingen. Kunst en cultuur geven extra identiteit aan Zutphen en dat moet nog meer gaan leven. Onze historische stad zal daardoor levendiger gaar worden en niet alleen voor de inwoners maar ook voor toeristen een aantrekkelijke stad zijn om te vertoeven

Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan het verlevendigen van het woon‐ en leefklimaat. Kies Lokaal is daarom voorstander van een kunstroute in de binnenstad met Zutphense kunstenaars. De wijkraden en andere belanghebbenden moeten nauw betrokken worden bij de verdeling van de subsidie en bij de keuze en uitvoering van de ontwerpen.

Het maatschappelijk draagvlak is belangrijk bij het bepalen van de voorkeuren in het kunst- en cultuurbeleid. De kernvraag: waar ligt de belangstelling van de Zutphense bevolking? Het antwoord daarop is de basis voor het toewijzen van de beschikbare middelen.
Niet een kleine groep mensen moet bepalen waar het geld voor kunst en cultuur wordt ingezet. Daarvoor is een breed draagvlak nodig, met een eerlijke verdeling van de middelen.

Prioriteit krijgen instellingen zoals de Hanzehof, Musea en de bibliotheek, die een groot aanbod voor een breed publiek bieden. Wel moet worden voorkomen dat exploitatieverliezen ongewenste bezuinigingen tot gevolg hebben bij andere belangrijke kernvoorzieningen.

Culturele verenigingen vormen een belangrijk deel van de samenleving en mogen niet worden vergeten!